Minor Internetmarketing

Wat is een minor

Een minor is een samenhangende en zinvolle combinatie van onderwijseenheden met één centraal thema in dit geval internetmarketing. Bij de Saxion Hogescholen is gekozen om bij de bacheloropleidingen in de postpropedeutische fase een onderscheid te maken tussen een majordeel (150 studiepunten) en een minordeel (30 studiepunten). De looptijd van de minor is een half studiejaar verspreidt over 2 kwartielen. Deelname aan een minor is alleen mogelijk als de student het propedeutisch examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd. In de praktijk volgen de meeste studenten de minor internetmarketing in het derde of vierde leerjaar van hun studie.

Klik voor meer informatie over de minor op het onderstaande introductiefilmpje.


Doel van een minor

Het doel van minoren is om studenten meer ruimte voor keuze te geven. Maar tegelijkertijd vinden we dat dit wel een keuze zou moeten zijn uit samenhangende en zinvolle combinaties van onderwijseenheden. Studenten kunnen zich dan van elkaar onderscheiden en zich daarmee daadwerkelijk profileren op de arbeidsmarkt. Deelname aan een minor is voor elke student van een bacheloropleiding verplicht. Externe studenten kunnen zich aanmelden via KiesOpMaat.

De minor internetmarketing is ontwikkeld en geïnitieerd door docenten van het instituut Marketing & International  Management van de Saxion Hogeschool. Voor informatie over deze minor kun je terecht bij Peter Zuurbier, coördinator van de minor internetmarketing.